Term 1: Tues 24th Jan – Fri 31st Mar
(Monday 20th March 2017 – School Closed)

Term 2: Tues 18th Apr – Fri 23rd Jun
(Friday 28th April 2017 – School Closed)

Term 3: Tues 18th Jul – Fri 22nd Sep

Term 4: Mon 9th Oct – Fri 8th Dec